Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

5. TROSSKOMPANIET

Förrådsbeteckning:

M0775-111010-8

Förrådsbenämning:

INDIKERPLATTA 111

Oförkortad benämning:

INDIKERINGSPLATTA 111

Plattan används främst för indikering på mjuka markytor.

I varje sats finns två märkskivor med en färgkod, som visar att

plattan färgats gul av nervgas och röd av senapsgas.

Till plattan finns en speciell hållare.

Förrådsbeteckning:

M0732-101010

Förrådsbenämning:

IMSKYDDSMEDEL

Användes på bl a glasen i Skyddsmask 51 för att eliminera imbildning på insidan av glasen.

Förrådsbeteckning:

M7341-111010

Förrådsbenämning:

ÖGONSKYDD 111

Används för skydd mot vätskeformig stridsgas.

Förrådsbeteckning:

M6400-111000

Förrådsbenämning:

TORKLAPP 11

För rengöring av ansiktsskydd.

Förrådsbeteckning:

M7611-810221

Förrådsbenämning:

GASVARNSKYLTAR /S

Oförkortad benämning:

GASVARNINGSSKYLTAS /S

Gasvarningsskyltarna använder man för att märka ut ett område, som är belagt med C-stridsmedel i vätskeform.

Skyltarna är engångsskyltar av vattenavvisande papp.

Varje skylt har ett upphängningssnöre, så att den lätt kan fästas på träd eller dylikt.

Tio skyltar förvaras i en pappväska.

I väskans lock finns en fettpenna.

Förrådsbeteckning:

M0776-102010

Förrådsbenämning:

PERSONSANMEDEL

Oförkortad benämning:

PERSONSANERINGSMEDEL 102

Klorkalk används för att oskadliggöra vätskeformiga C-stridsmedel.

Den förstör även B-stridsmedel

Klorkalk är ett vitt pulver och är frätande på hud och kan ge korrosionsangrepp på materiel.

Klorkalk får endast användas vid sanering av materiel och terräng

Förrådsbeteckning:

M0776-104010

Förrådsbenämning:

PERSONSANMEDEL 104

Oförkortad benämning:

PERSONSANERINGSMEDEL 104

Innehåller 2/3 klorkalk och 1/3 magnesiumoxid och kan användas på intakt hud och vid sanering av beklädda kroppsdelar.

I övrigt samma egenskaper som Personsaneringsmedel 102.

Förrådsbeteckning:

M0775-104010

Förrådsbenämning:

INDIKERPAPPER 104

Oförkortad benämning:

INDIKERINGSPAPPER 104 

Indikeringspappret används främst för indikering på materiel, träd och buskar.

På blocket finns en färgkod som visar att papperet färgats gult av nervgas av sarintyp, mörkgrönt till svart av nervgas av VX-typ samt rött av senapsgas.

Förrådsbeteckning:

M8560-244110

Förrådsbenämning:

VÅG FÖR FILTER /S

Mätområde:

200-400G

Våg för filter är avsedd för vägning

av filter 6 och 13 till gasmask och skyddsmask.

Syftet med vägningen är att beräkna vikten av den fukt som tagits upp av filtret

vid användning eller vid längre tids förrådsförvaring under olämpliga förutsättningar.

Förrådsbeteckning:

M8318-109010

Förrådsbenämning:

DOSIMETERSTS 109 /S

Oförkortad benämning:

DOSIMETERSATS 109 /S

Dosimetrarna användes för att fastställa

stråldoser från kärnladdningar eller från kvarvarande radioaktiv strålning.

Äldre dosimetrar är graderade i röntgen (R)

och nyare i millisievert (mSv).

Dosimetersatserna finns i följande satser:

DOSIMETERSATS 101 /S            M8318-101010-1

DOSIMETERSATS 102 /S            M8318-102010-0

DOSIMETERSATS 103 /S            M8318-103010-9

DOSIMETERSATS 105 /S            M8318-105010-7

DOSIMETERSATS 106 /S            M8318-106010-6

DOSIMETERSATS 109 /S            M8318-109010-3

DOSIMETERSATS 111                M8318-111010-9