Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

5. TROSSKOMPANIET

GMHV (Garnisonmuséet Hässleholm Vänner)

Den 30 juni år 2000 upphörde Hässleholm att vara garnisonsort, efter nästan 93 år. Under åren hade det byggts upp regementsmuséer, både för Kunglig Skånska trängregementet T4 och Kunglig Skånska dragonregementet P2, jämte Skånska dragonbrigaden PB 8.

För att ta till vara dessa samlingar, bevara och ställa ut dem i Hässleholm, bildades GMHV. Genom tillmötesgående från Hässleholms kommun och tillsammans med övriga deltagande föreningar, sammanfördes samlingar till det som nu är Hässleholms Museum. Föreningen arbetar med att vårda och ställa ut föremål med anknytning till garnisonen. Föremålen, bland annat en omfattande samling stridsfordon, är deponerade av Armémuseum och ägs alltså av staten.

Sjöräddningssällskapet. Frivilliga sjöräddare sedan 1907

http://www.sjoraddning.se/

Vi har 69 räddningsstationer och fler än 200 räddningsbåtar längs våra kuster och i våra största sjöar. Och 2 100 frivilliga sjöräddare som är beredda att rycka ut, dygnet runt, året om.

Inom 15 minuter är räddningen på väg när larmet går.

Vårt arbete drivs framåt tack vare många ideella insatser. Men det kostar pengar varje år att utbilda de frivilliga, reparera båtar och tanka för att kunna gå ut på larm. Mycket av den dagliga driften täcks av medlemsavgifterna från 100 000 medlemmar.

Tack för att du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss!

Hässleholms Militärhistoriska Förening

http://www.hassleholmsmilitarhistoriskaforening.se/

Föreningen hmf bildades år 1985 då ett tiotal entusiaster beslöt sig för att samla in,

renovera och bevara gamla militärfordon från 30-, 40-, och 50-talet, som då började bli sällsynta.

Föreningen har som verksamhetsidé att sprida kunskap, insamla, restaurera och bevara äldre militärfordon och utrustning.

Materielen görs tillgänglig genom utställning på hässleholms museum men också genom uppvisningar och deltagande i olika evenemang.

Smålands Militärhistoriska sälllskap

http://www.smhs.com.dinstudio.se/news_1.html

SMHS är en ideell förening som arbetar med att bevara det militärhistoriska arvet i Småland Med inriktning på 1900-talet fram till våra dagar. Vi försöker också blicka in i framtiden.

Gästrike Militärhistoriska Förening

http://gmf.i14.se/

Föreningen har som syfte att genom uppvisningar levandegöra svensk militärhistoria.

Vi är en ideell förening som startades 2003 och är idag medlem i riksförbundet Sveriges militärkulturhistoriska föreningar (RSMF).

Sölvesborg Energis gröna el förser många av Sölvesborgs företag och bostäder med el och värme.

Vi lyser upp skolor, äldreboenden och idrottsplatser.

Vår duktiga kundtjänst sitter i Sölve och de kan de lokala förutsättningarna utan och innan.

Och du som kund är alltid välkommen in!

Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar

http://www.rsmf.nu

Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar (RSMF) bildades 1999 med syfte att öka samarbetet mellan landets militärhistoriska föreningar och främja svensk militärkulturhistoria. Förbundet är föreningarnas samverkansorgan mellan varandra och med myndigheter, museer och andra intresseorganisationer.

ÅK-budet AB

www.ak-budet.se

ÅK-Budet kör ut gods i Markaryd med omnejd. Vid behov utförs transporter även längre sträckor.

Verksamheten är beläget i södra Småland.